8000K_Sammenbygd_garderobe_klassisk_hytte_8_900x900